Інформаційні технології — стрибок у майбутнє
ТОВ «БІТ Продакшн»
Розробка програмних засобів


Офіційний сайт ТОВ «БІТ Продакшн» → eTrade Net (ETC)
BIT eTrade Net

Програмно-технічний комплекс для організації електронних
торгів на товарній біржі


      Розвиток комунікацій викликає зміни підходів щодо побудови електронних торговельних систем, які можуть використовувати так звані технології «прямого доступу». Наявність мережі Інтернет та інтерфейси, подібні до звичайних веб-сторінок, дозволяють створювати максимально прості та зручні торговельні системи.

      Програмно-технічний комплекс (ПТК) BIT eTrade NET є рішенням, що забезпечує автоматизацію проведення конкурсних (біржових) торгів та дає змогу учасникам біржових торгів отримати доступ за допомогою інтернет-барузерів до електронної торговельної системи (ЕТС) біржі з метою укладання договорів на біржі у вигляді електронних документів, ініціювати, створювати, приймати, передавати, зберігати, перевіряти цілісність електронних документів щодо процесу торгів, отримувати довідкову інформацію та друкувати документи.


BIT eTrade Net - сімейство торгових вэб-площадок, в яку входять наступні модулі:
 • для закупівель державними підприємствами (B2G);
 • для купівлі-продажу активів недержавними компаніями (B2B);
 • для продажу майна банків, що ліквідуються (ФГВФО);
 • для реалізації державного майна (ФДМУ);
 • для реалізації майна банкрутів та заставного майна;
 • для укладення строкових контрактів;
 • для проведення аукціонів з продажу місць для пересувної торгівлі (КМДА)

      Створення зручних умов для проведення конкурсних торгів та аукціонів забезпечується завдяки функціональним особливостям ПТК BIT eTrade Net:
 • розподіл ролей учасників торгів, реалізований на базі концепції персонального кабінету;

 • уніфікований інтерфейс доступу завдяки веб-терміналу для всіх учасників торгів;

 • контроль оператором торговельного майданчика всього ходу проведення конкурсних торгів, дотримання учасниками регламенту та правил торгів, виявлення маніпулювання;

 • повний обсяг дій замовника конкурсних торгів від створення окремої торговельної процедури до укладання договору з переможцем торгів;

 • повний обсяг дій учасника конкурсних торгів від реєстрації до укладання договору із замовником у випадку перемоги;

 • повністю адаптований до національного законодавства електронний документообіг.
       ПТК BIT eTrade Net функціонує з використанням надійних засобів ЕЦП, які поширюються центром сертифікації ключів (ЦСК КФЦ) «Комунікаційний фондовий центр».

       ПТК BIT eTrade Net експлуатується товарною біржею «Перспектива Коммодіті» з 2012р.