Інформаційні технології — стрибок у майбутнє
ТОВ «БІТ Продакшн»
Розробка програмних засобів


Офіційний сайт ТОВ «БІТ Продакшн» → Продукти


BIT eReport
Програмне забезпечення (далі – ПЗ) BIT eReport є рішенням, що забезпечує автоматизацію внутрішньої діяльності, формування адміністративних даних ТЦП до НКЦПФР та інших облікових аналітичних регістрів, відповідно до вимог «Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами», затверджених рішення ДКЦПФР від 12.12.2006 р № 1449, в редакції http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0052-07 (далі – Правила ТЦП).

Детальнiше про BIT eReport.

Порядок отримання програмного забезпечення BIT eReport міститься на Інтернет-сайті Асоціації УФТ в розділі «ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ АУФТ»

У разі виникнення питань, за додатковою інформацією про отримання та установку програми BIT eReport члени Асоціації УФТ можуть звернутися до Асоціації УФТ шляхом надсилання електронного повідомлення через заповнення форми на сайті Асоціації.
 
ПЗ BIT eReport розроблено на заказ Асоціації УФТ у відповідності до діючих законів України, нормативних документів НКЦПФР, правил Асоціації УФТ.

Завантажити Інструкцію користувача ПЗ BIT eReport
Завантажити ПЗ BIT eReport
BIT eTrade Asset
Дане програмне забезпечення (ПЗ) являє собою не тільки комплекс системних операцій для ведення управлінського обліку і створення документів.

Детальнiше про BIT eTrade Asset

Умови отримання та використання
Програмне забезпечення є спеціалізованим та призначається для використання в роботі суб'єктами господарювання, які здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, а саме діяльність з управління активами ІСІ. Поширення здійснюється на підставі договірних відносин з компанією-розробником шляхом завантаження інсталяційного пакету з сайту компанії по відповідній авторизацією користувача (логін / пароль).

Завантажити Інструкцію користувача ПЗ BIT eAsset
Замовити ПЗ BIT eAsset
BIT eTrade
Програмно-апаратний комплекс Біржових торгів фондового ринку є програмним забезпеченням, що дає змогу Учасникам Біржових торгів отримати доступ до ЕТС Біржі з метою укладання Договорів на Біржі, ініціювати, створювати, приймати, передавати, зберігати, перевіряти цілісність електронних документів, отримувати довідкову інформацію та друкувати документи.

Детальнiше про BIT eTrade.

Порядок отримання програмного забезпечення BIT eReport міститься на Інтернет-сайті Асоціації УФТ в розділі «ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ АУФТ»

У разі виникнення питань, за додатковою інформацією про отримання та установку програми BIT eReport члени Асоціації УФТ можуть звернутися до Асоціації УФТ шляхом надсилання електронного повідомлення через заповнення форми на сайті Асоціації.
 
Завантажити Інструкцію користувача ПЗ BIT eTrade Terminal
Замовити ПЗ BIT eTrade Terminal
BIT ePayment
Платіжний термінал BIT ePayment є програмно-технічним комплексом Учасника Платіжної організації РФС.

Детальнiше про BIT ePayment.
BIT eTrade Mail
Програмне забезпечення (ПЗ) BIT еTrade Mail є рішенням, що створює організаційно-правові та технологічні передумови щодо побудови систем електронного документообігу (ЕДО) між учасниками фондового ринку України та використання електронних документів користувачами за рахунок виконання гарантованої доставки електронного документа користувачу, перевірку цілісності та чинності електронного документа, забезпечення конфіденційності ЕДО між користувачами, підтвердження авторства, та забезпечення при цьому високої надійності, швидкості, економічної ефективності використання та зручності для користувачів.

Детальнiше про BIT eTrade Mail.

Завантажити Інструкцію користувача ПЗ BIT eTrade Mail
Замовити ПЗ BIT eTrade Mail
Договір № 1 про надання послуг електронного цифрового підпису та обслуговування сертифікатів ключів
Договір про надання дозволу на використання ПТК BITeTradeMail
Правила Системи BITеTradeMail
BIT eTrade Future
Програмно-апаратний комплекс Біржових торгів строкового ринку є програмним забезпеченням, що дає змогу Учасникам Біржових торгів отримати доступ до ЕТС Біржі з метою укладання Договорів на Біржі, ініціювати, створювати, приймати, передавати, зберігати, перевіряти цілісність електронних документів, отримувати довідкову інформацію та друкувати документи.

Детальнiше про BIT eTrade Future.

Завантажити презентацію ПЗ BIT eTrade Future Terminal
Замовити ПЗ BIT eTrade Future Terminal

BIT eTrade Net
Програмно-технічний комплекс (ПТК) BIT eTrade NET є рішенням, що забезпечує автоматизацію проведення конкурсних (біржових) торгів та дає змогу учасникам біржових торгів отримати доступ за допомогою інтернет-барузерів до електронної торговельної системи (ЕТС) біржі з метою укладання договорів на біржі у вигляді електронних документів, ініціювати, створювати, приймати, передавати, зберігати, перевіряти цілісність електронних документів щодо процесу торгів, отримувати довідкову інформацію та друкувати документи.

Детальнiше про BIT eTrade Net.
PERSPEKTIVA OTC
Відповідно до міжнародних тенденцій технологізації фінансових ринків та враховуючи суттєву частку позабіржових трансакцій в структурі торгів на фондовому ринку України, фондова біржа може надати інвесторам інноваційну для України послугу – об'єднання в інтегрованих терміналах заявок та тікетів, що можуть за максимально уніфікованими принципами виконуватися на фондовій біржі або в Позабіржовій електронній торговельній системі «PERSPEKTIVA OTC».

Детальніше дивись за посиланням http://fbp.com.ua/OTC.aspx