Інформаційні технології — стрибок у майбутнє
ТОВ «БІТ Продакшн»
Розробка програмних засобів


Офіційний сайт ТОВ «БІТ Продакшн» → eTrade Mail
BIT eTrade Mail

Програмно-технічний комплекс для організації
електронного документообігу


      Сучасні способи взаємодії фізичних або юридичних осіб як між собою, так і чисельними регуляторами потребують впровадження бездокументарних технологій, що ґрунтуються на використанні легітимних засобів електронного цифрового підпису (ЕЦП).

      Програмне забезпечення (ПЗ) BIT еTrade Mail є рішенням, що створює організаційно-правові та технологічні передумови щодо побудови систем електронного документообігу (ЕДО) між учасниками фондового ринку Україн. Після приєднання до системи ЕДО її учасники мають можливість обміну повідомленнями - електронними документами, що дуже схоже на звичайний обмін повідомленнями за допомогою електронної пошти.

      Всі повідомлення та документи, що створені засобами ПЗ BIT eTrade Mail, шифруються засобами криптографічного захисту інформації і засвідчуються ЕЦП відправника, що гарантує виконання важливих функцій ЕДО (наявність ЕЦП, позначки часу, перевірці дійсності сертифікатів тощо).
      ПЗ BIT eTrade Mail функціонує з використанням засобів ЕЦП, які поширюються центром сертифікації ключів (ЦСК) ТОВ «Свіч Груп».

      Можливо підкреслити наступні функціональні особливості ПЗ BIT eTrade Mail:
  • перевірка авторства: автоматична перевірка ЕЦП дозволяє одержувачеві ідентифікувати автора електронного документа та з'ясувати, чи є відправник, зазначений у заголовку листа особою, що підписала повідомлення;

  • схоронність цілісності змісту: ЕЦП, що накладається автоматично, захищає електронний документ від випадкової або навмисної зміни;

  • захист від відмови: відправник не зможе заперечувати факт відправлення, а отримувач – факт отримання електронного документа;

  • гарантована доставка: система на базі ПЗ BIT eTrade Mail гарантує доставку повідомлення у вигляді електронного документа адресатові;

  • забезпечення схоронності отриманих та відправлених електронних документів.


      Безпека ЕДО на базі BIT eTrade Mail:
  • безпеку Електронного документообігу в рамках Системи електронної пошти BIT eTrade Mail забезпечують засоби криптографічного захисту інформації, що відповідають стандартам технології відкритих ключів (Public Key Infrastructure), які реалізують шифрування на основі асиметричних алгоритмів і електронний цифровий підпис (ПЗ BIT eTrade Mail функціонує виключно з апаратним носієм ЕЦП, випущеним Акредитованим Центром Сертифікації Ключів ПАТ «Комунікаційний фондовий центр» );
  • асиметричність шифрування забезпечує можливість розшифрувати електронний документ тільки його одержувачу;
  • процедура асиметричного шифрування припускає, що кожний користувач ПЗ BIT eTrade Mail є власником пари ключів: таємного й відкритого. Таємний ключ - елемент, за допомогою якого здійснюється розшифровування прийнятих і формується електронний цифровий підпис документів, що відправляються. Відкритий ключ використовується для перевірки електронного цифрового підпису одержуваних і шифрування документів, що відправляються. Закритий ключ зберігається тільки у власника ключа, відкритий ключ доступний всім учасникам захищеного обміну інформацією.

  Документи