Інформаційні технології — стрибок у майбутнє
ТОВ «БІТ Продакшн»
Розробка програмних засобів


Офіційний сайт ТОВ «БІТ Продакшн» → ePayment
BIT ePayment

Програмно-технічний комплекс Платіжної організації РФС


      Учасники торговельних систем мають відчути якість та зручність ефективного користування залишками коштів в єдиному інформаційному просторі та можливість переказу коштів на будь-який обраний банківський рахунок завдяки використанню спеціалізованого програмного продукту.

      З використанням ПТК BIT ePayment користувачі беруть участь в легітимній моделі переказу коштів на виконання зобов'язань за договорами, укладеними на фондових біржах, товарному біржовому та позабіржовому ринках.

      Зниження ризиків переказу коштів за договорами досягається завдяки функціональним особливостям ПТК BIT ePayment:
  • ініціювання переказу коштів з рахунку, відкритого в платіжній організації РФС;

  • одержування інформації щодо стану рахунку та стану грошового ліміту;

  • друк примірників первинних документів, що підтверджують проведення розрахунків за угодами, укладеними на біржі;

  • виконання інших операцій, які пов'язані з взаємодією з Платіжною організацією РФС, відповідно до умов договору з платіжною організацією РФС.

      Сплата вартості абонентського обслуговування учасників платіжній організації РФС здійснюється шляхом договірного списання коштів згідно встановлених тарифів, відповідно до умов договору рахунку.

      ПТК BIT ePayment функціонує з використанням надійних засобів ЕЦП, які поширюються акредитованим центром сертифікації ключів (АЦСК) «Комунікаційний фондовий центр».

      ПТК BIT ePayment експлуатується в Платіжній організації РФС з 2009р.