Інформаційні технології — стрибок у майбутнє
ТОВ «БІТ Продакшн»
Розробка програмних засобів


Офіційний сайт ТОВ «БІТ Продакшн» → eTrade
BIT eAsset

Є комплексним рішенням, що охоплює більшість аспектів
професійної діяльності компанії з управління активами


             Дане програмне забезпечення (ПЗ) являє собою не тільки комплекс системних операцій для ведення управлінського обліку і створення документів. У ПО BIT eAsset реалізована система розрахунку та узагальнення фінансових показників, що дозволяють формувати звітність ІСІ станом на будь-яку поточну дату з автоматичним коректуванням фінансового результату і даних оборотно-сальдової відомості без додаткового перепроведення документів. Ця особливість ПЗ дозволяє економити час і знижує вплив людського фактора, що якісно виділяє дану модель обліку і дає їй перевагу в порівнянні з такими поширеними програмами, як, наприклад, 1С до 8-ї версії.

      Гнучкий модуль бухгалтерських операцій дозволяє вносити необхідні доповнення та зміни, пов'язані з можливим впливом на методику обліку і правила складання звітності правил МСФЗ без зміни конфігурації і складного доопрацювання ПЗ.

      На фондовому ринку України, фактично, не існує доступного і повнофункціонального спеціалізованого програмного забезпечення для автоматизації діяльності КУА. Наявні модулі в громіздких адаптованих імпортних системах вимагають відповідної кваліфікації персоналу та адекватної реакції розробників при змінах в законодавстві, що стосується фондового ринку.

      ПЗ BIT eAsset, на відміну від інших облікових систем, повністю акцентовано на супровід ІСІ як в управлінській частині, так і в частині документообігу. Завдяки національному базису компанії-розробника, прозорої моделі реалізації, адаптованості до умов фондового ринку України ПЗ BIT eAsset являє собою новаторський механізм для росту продуктивності КУА.

      Функціональні особливості ПЗ BIT eAsset:
 • ведення власних даних КУА та ІСІ;
 • ведення різноманітних довідників;
 • ведення журналу обліку реєстрації договорів в розрізі ІСІ;
 • імпорт даних про договори із зовнішнього ПО (ТЦП);
 • ведення реєстру первинних документів по спеціалізації документообігу ІСІ;
 • імпорт даних про платежі з «Клієнт-Банку»
 • формування реєстрів внутрішнього обліку;
 • бухгалтерська оперативна звітність в розрізі ІСІ
 • управлінська оперативна звітність (відомість руху активів та її розкриття)
 • формування звітності в НКЦПФР;
 • формування портфеля активів ІСІ відповідно до прийнятої облікової політики;
 • гнучке розмежування прав користувачів щодо використання функцій ПЗ, журналирование ключових операцій
 • багатокористувацький мережевий режим роботи
 • перевірка портфелів ІСІ на нормативні обмеження
 • розрахунок показників відповідно до «Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)», затвердженого Рішенням НКЦБФР № 1 від 09.01.13 р.
 • створення і використання віртуальних портфелів ІСІ (бенчмаркінг)

      Користувачі ПЗ BIT eAsset мають можливість здійснювати обмін даними з іншим ПЗ, використовуючи гнучкі комунікаційні можливості і настройки, зокрема:
 • імпортувати дані про договори з ПЗ торговця цінними паперами (ПЗ BIT eReport);
 • імпортувати виписки з рахунку ЦП від зберігача (за наявності у зберігача зовнішнього ПО);
 • імпортувати первинні документи про перерахування грошових коштів з ПЗ «Клієнт-Банк» - системи IFOBS (Форум), E-Banking (Універсал банк), Exim (Укрексімбанк)
 • підключення до зовнішнього ПЗ формування і обміну електронними документами (BIT eTrade Mail)

      Шляхом гнучкого налаштування прав на використання функціональності ПЗ та доступу до даних, можливо здійснити управлінське розмежування участі користувачів у процесах, які автоматизує ПЗ:
 • для Топ-менеджменту:
  • отримання інформації про стан портфелів
  • отримання інформації про вартість одного цінного паперу відповідного ІСІ
  • отримання інформації про обслуговуючі компаніях та інш.,
 • для фронт-офісу, в тому числі і аналітиків
  • відстеження укладених угод купівлі-продажу цінних паперів
  • оперативне отримання інформації про формування інвестиційного портфеля з урахуванням заданих параметрів,
  • допомогу в розробці стратегії Компанії на ринку
 • для бек-офісу
  • внесення всіх видів договорів, додаткових угод до договорів, протоколів заліку взаємних вимог, заявок до договорів та ін,
  • контроль за коректністю завантаження інформації по договорам (ПЗ BIT eReport);
  • контроль за термінами закінчення розміщення, припинення обігу, закінчення строків погашення боргових ЦП; настанням терміну виплат за борговими ЦП; закінчення депозитів і пр.;
  • o відстеження всіх етапів проходження операції (перехід прав власності на ЦП, оплата ЦП)
 • для бухгалтерії
  • автоматизований введення інформації за отриманими послугами, про придбання або вибутті інвестиційних та інших активів;
  • отримання, контроль, а в разі потреби - коригування фінансової звітності, пропонованої програмним забезпеченням.

      Супровід

      Технічний супровід ПЗ BIT eAsset забезпечується компанією-розробником ПЗ в рамках договірних відносин з користувачами ПЗ і включає в себе:
 • консультації по функціональності ПЗ
 • обробку повідомлень користувачів про помилки ПЗ
 • усунення помилок ПЗ, призводять до його непрацездатності, в умовах відповідності технічним вимогам
 • відстежування змін нормативно-законодавчої бази України та випуск відповідних оновлень ПЗ, доступність завантаження оновлень з сайту компанії-розробника
 • врахування побажань користувачів, спрямованих на розвиток функціональності і зручності використання ПЗ
 • консультації та співробітництво з інтеграції зовнішніх програмних комплексів користувачів

      Перспективи розвитку

      Внесення змін і додавання функціонала в ПЗ BIT eAsset, спрямовані на збільшення можливостей, спрощення використання, інтеграцію із зовнішнім ПО, включаючи системи електронного документообігу, з боку розробників ПЗ BIT eAsset не зупиняється і в найближчі плани входить:
 • розширення переліку інтегрованих систем «Клієнт-Банк»
 • управління активами НПФ
 • застосування надійних засобів електронного цифрового підпису (ЕЦП) при доступі до даних ПО і формуванні електронних документів, інтеграції в системи електронного документообігу (ЕДО)