Інформаційні технології — стрибок у майбутнє
ТОВ «БІТ Продакшн»
Розробка програмних засобів


03.12.2015 р.

Оновленя торгового терміналу до версії 5.0.0.52

 Шановні користувачі програми BIT eTrade!

 
04.12.2015р. БІТ Продакшн проводить планове оновлення торгового терміналу BIT eTrade (далі – торговий термінал) до версії 5.0.0.52.
 
Оновлення буде проходити в автоматичному режимі під час запуску торгового терміналу.
У новій версії торгового терміналу впроваджене наступне доопрацювання з урахуванням змін діючого законодавства України, зокрема, відповідно до Постанови Правління НБУ від 22.06.2015 № 400 «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та фінансовими інвестиціями в банках України».
 
Згідно п. 28 розділу ІІ Інструкції,
«Банк перекласифіковує цінні папери, що продані за операцією репо, відповідно до якої покупець має право їх продати або надати в заставу, з торгового портфеля або портфеля на продаж в дебіторську заборгованість за цінними паперами.
 
Цінні папери, що куплені за договором репо з правом наступного продажу, у разі їх продажу третій стороні, відображаються покупцем за справедливою вартістю як зобов'язання з повернення цінних паперів за рахунками кредиторської заборгованості за цінними паперами. Результат від їх продажу банк відображає за рахунком 6203.»
 
Таким чином, виникає необхідність додаткової класифікації операцій репо за участі банків відповідно до ознаки наявності/відсутності права у покупця здійснити наступний продаж цінних паперів, отриманих за першою частиною операції репо.
 
До умов заявок, що подаються на Ринку РЕПО, додана відповідна ознака. За умовчанням обирається варіант «Цінні папери куплені за частиною 1 договору РЕПО з правом наступного продажу або надання у заставу». Натомість у разі доцільності обмеження можливостей покупця брокер може обрати варіант «Цінні папери куплені за частиною 1 договору РЕПО без права наступного продажу або надання у заставу, крім продажу за частиною 2 цього Договору РЕПО».
 
Така ознака додана до Виписки з Реєстру договорів в якості інших умов Договору.
Слід зазначати, що технологічний формат примусового унеможливлення відчуження цінних паперів (ОВДП) за операцією РЕПО в депозитарній системі передбачено, насамперед, для операцій між НБУ та банками. Тому звертаємо увагу на необхідність неухильного виконання зобов’язань за договорами, в т.ч. у разі впровадження умови про відсутність прав про наступний продаж.
 
Чергове оновлення, спрямоване на забезпечення додаткових сервісів та зручності роботи брокерів.